Materiaal uit Tweede Wereldoorlog openbaar

Elk jaar worden op 1 januari nieuwe archiefstukken openbaar. De betrokken personen zijn veelal niet meer in leven, zodat de persoonlijke levenssfeer niet meer wordt geschonden. De stukken die dit jaar openbaar zijn geworden in Zaanstad, betreffen in veel gevallen de Tweede Wereldoorlog, bijvoorbeeld politieverslagen, ariërverklaringen en schadeloosstellingen. In het nu openbaar gemaakte materiaal zitten dag- en nachtrapporten van de […]

» Lees meer