Naast Olam ook Cargill in ‘ammoniak top 10’

Eind vorig jaar bleek dat naast Olam ook cacaofabriek Aurora in Zaandam (voorheen Gerkens Cacao, nu onderdeel van Cargill), grote hoeveelheden ammoniak uitstootte. Over de jaren voor 2019 had Cargill dat niet gemeld. Olam (Koog a/d Zaan) en Cargill (Oostzijde, Zaandam) staan beide in de top 10 van de ranglijst van de grootste ammoniak-uitstoters in Nederland die vandaag door het […]

» Lees meer

Vergunning biomassacentrale Olam ‘positief geweigerd’ (mag dus doorgaan)

Cacao-verwerker Olam heeft voor de nieuwe biomassacentrale een vergunning aangevraagd. Die is geweigerd door de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Maar dat is goed nieuws voor Olam, de biomassacentrale kan gewoon in gebruik worden genomen omdat er helemaal geen vergunning nodig is voor het project. De volledige tekst: “De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord maakt namens Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland bekend dat […]

» Lees meer

Lezerspost van: Leo

Beste redactie, Er is nogal wat te doen over de milieubelasting die veroorzaakt wordt door Olam. De Orkaan heeft hier goed werk geleverd. Tot mijn verbazing tref ik bijgaand bord aan (Lagedijk-zijde). Ik probeerde te achterhalen wat de constructie achter Zaans.nl is. Ik zie iets van VVV en gem. Zaanstad, dus de suggestie is een ‘objectief’ initiatief. Nee, dus … Zelf voel […]

» Lees meer

Robert van Tellingen: Olam-vergunning ’ten koste van de gezondheid van omwonenden’

Eind vorige week werd de nieuwe milieuvergunning van Olam van kracht. De Koogse cacao-verwerker gaat voorlopig net zoveel uitstoten als ze het afgelopen jaar deden (maar minder dan waar ze zeggen ‘recht’ op te hebben) en moeten over drie jaar de uitstoot aanmerkelijk verlaagd hebben. Tegen de vergunning zijn wel bezwaren aangetekend maar die hebben geen opschortende werking. Eén van […]

» Lees meer

Olam krijgt ‘strenge’ vergunning, maar hoeveel ammoniak-uitstoot is dat?

Wethouder Wessel Breunesse is blij met de nieuwe vergunning voor Olam Cocoa in Koog aan de Zaan: “De uiteindelijke vergunning is strenger dan de ontwerpvergunning.” Maar hoe streng is die vergunning nu eigenlijk? Korte voorgeschiedenis: Olam – een van de grootste ammoniak-uitstoters van Nederland – stelt in een vergunningsaanvraag dat ze recht heeft op de uitstoot van ruim 500 ton […]

» Lees meer

Olam de lucht in

Kranen bij Olam, gezien vanaf de Lagedijk in Koog aan de Zaan. Daar wordt gewerkt. Als alle vergunningen doorgaan zal er nog meer gebouwd worden bij Olam. Het bedrijf wil een nieuwe naverbrander en een biomassacentrale op het terrein bouwen. Over de vergunningen is nog veel te doe, en daar zal in de komende maanden over beslist worden. Zaanstad verleende […]

» Lees meer

Natuurvergunning Olam aangevochten door ‘natuur’-clubs

Een vergunning voor cacaoverwerker Olam waarbij die 80 ton stikstof per jaar mag uitstoten, is in strijd met het eigen beleid van de Provincie Noord-Holland, waarbij juist de stikstofuitstoot beperkt moet worden. De stikstofbelasting in de Zaanse natuurgebieden is nu al veel te hoog, en een uitstoot van 80 ton door Olam (hoger dan het bedrijf nu uitstoot) zal ernstige […]

» Lees meer

Vergunning Olam: 80 ton ammoniak en 60 ton stikstof per jaar

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (ODNHN) wil een natuurvergunning aan cacaoverwerker Olam in Koog a/d Zaan geven omdat de stikstofdepositie op N2000-gebieden zou dalen ten opzichte van de ‘referentiesituatie’ in 1994. Olam krijgt een vergunning om 80 ton ammoniak en ruim 60 ton stikstof per jaar uit te stoten. Volgens de Omgevingsdienst is de ammoniak-uitstoot ‘fors’ lager dan waar het bedrijf […]

» Lees meer
1 2 3 4