‘Second opinion’ Guisweg weggegooid geld?

De gemeenteraad van Zaanstad en de Vervoerregio Amsterdam leven in verschillende werelden. In de raad van Zaanstad wordt een verdiept spoor in Zaandijk en Koog aan de Zaan als reële mogelijkheid gezien. Ze hebben € 150.000 losgekregen om dat te laten onderzoeken. Bij de Vervoerregio gelooft niemand daar meer in. Sterker nog: die optie lijkt een gepasseerd station. De Vervoerregio […]

» Lees meer

Dit wordt het nieuws in 2022 (#4): Guisweg

Eigenlijk lag alles op stoom voor het project Guisweg. In de aanloopfase waren twee ‘voorkeursoplossingen’ voorgekookt. Die leken nogal op elkaar, het voornaamste verschil was waar precies de nieuwe tunnel onder het spoor zou komen: vlak naast de huidige op- en afritten van de A8 of een stukje noordelijker. Eén ‘oplossing’ was ergens onderweg gesneuveld: een verdieping van het spoor. […]

» Lees meer

Laatste kans voor ‘verdiepte Zaanlijn’

Eigenlijk hebben ProRail, Vervoerregio Amsterdam, Rijkswaterstaat, het Ministerie van I&W, Provincie en Zaanstad al gekozen: de spoorovergang bij de Guisweg verdwijnt, er komt daar een fietstunnel maar auto’s moeten door een nieuwe tunnel onder het spoor naast de A8. In een ultieme poging ook het alternatief van een ‘verdiept’ spoor weer op de agenda te krijgen, proberen LZ, DZ, ROSA […]

» Lees meer

Aangescherpt schetsontwerp Guisweg: ‘hellingbaan’ voor fietsers

In het ontwerp voor de nieuwe inrichting van de Guisweg is er nog maar één optie voor de fietsverbinding: bij de begraafplaats onder het spoor door en aansluitend op de Guisweg richting Zaanse Schans. Bij de geplande fietstunnel is er nu wel een aansluiting op de noord-zuid-verbinding (langs de Provincialeweg) via een hellingbaan. Het alternatief waarbij de fietstunnel bij het […]

» Lees meer

Opinie Robert van Tellingen: Tunnelvisie

Robert van Tellingen was bij de informatieavond over de herinrichting van de Guisweg. Veel mee te beslissen was er niet. De Koog-tunnel leek een voldongen feit. Alternatieven zijn te duur volgens NS en ProRail. Door Robert van Tellingen De omwonenden mochten afgelopen maandag meepraten over de plannen voor een alternatief voor de overgang Guisweg. Ik vond het zelf een bijzondere […]

» Lees meer

Fietspad langs Guisweg weer open

We schreven over de afsluiting van het fietspad langs de Guisweg (op een beetje ongelukkig moment: het begin van het schooljaar). En dan moet je natuurlijk ook schrijven over de openstelling. Bij deze dus: het fietspad is weer open maar ter hoogte van de rotonde Guisweg / Rooswijk wordt nog tot eind december gewerkt, waardoor daar een smallere doorgang voor […]

» Lees meer

Bermweg…

Deze foto van de berm langs de Guisweg en de Dr. Jan Mulderstraat In Zaandijk kregen we niet vanwege de fraaie Japanse Kers op de achtergrond (zie onder). Petra Hoogkamer stuurde de foto vanwege het maaien van een deel van de berm, “bizar veel te vroeg” volgens haar, “weg bijen, vlinders, planten… weg berm.” Gemaaid door Werkom in opdracht van Zaanstad.

» Lees meer

Uitstel dreigt voor ‘project Guisweg’

De stikstofregels kunnen ervoor zorgen dat het verkeersproject Guisweg (ondertunneling van het spoor) waarschijnlijk niet in 2024 kan beginnen. De twee alternatieven die voor het project zijn uitgewerkt, leiden beide “tot een te hoge stikstofbelasting bij omliggende natuurgebieden zoals Polder Westzaan.” De Vervoerregio onderzoekt met Zaanstad, ProRail, provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat oplossingen om de stikstofbelasting te beperken of te compenseren. […]

» Lees meer

Hart voor Stad: verlaagd spoor Koog Zaandijk de beste optie

Het spoor bij Koog Zaandijk verlagen waardoor auto’s en fietsers ongestoord de treinbaan kunnen kruisen is de beste oplossing voor de vastlopende verkeersstromen in Koog en Zaandijk. Auto- en fietstunnels en een nieuwe kruising ter hoogte van de A8 zullen tijdens de bouw alleen al voor enorme verkeersproblemen zorgen. Maar ook als het gerealiseerd is, zal deze oplossing risicovol en […]

» Lees meer
1 2 3 5