Lintje voor Westzaanse kunstenaar Leo Poelmeijer

De Westzaanse kunstenaar en graficus Leo Poelmeijer keeg deze middag tot zijn eigen verrassing een lintje: hij werd lid van de Orde van Oranje-Nassau. De koninklijke onderscheiding werd opgespeld in het Molenmuseum door cultuurwethouder Dick Emmer die voor deze gelegenheid optrad als loco-burgemeester. Emmer huldigde de 80-jarige Poelmeijer tijdens de opening van een overzichtstentoonstelling waarin grafisch werk en schilderijen van […]

» Lees meer

Toermalijn likt wonden: minstens half jaar uitstel

In de brief die de basisschool De Toermalijn deze maand aan de ouders stuurde wordt gezegd “dat door de afgewezen procedure de bouw mogelijk minimaal een half jaar later zal starten.” Het is “een fikse tegenvaller’ volgens het schoolbestuur, maar eerlijk gezegd is dat half jaar erg optimistisch. Het college van B&W heeft besloten niet in beroep te gaan tegen […]

» Lees meer

Overzichtstentoonstelling: “Leo Poelmeijer 80”

Vorig jaar werd de Westzaanse kunstenaar Leo Poelmeijer 80 jaar. Van die 80 jaar is hij 60 jaar actief als kunstenaar. Ter gelegenheid van dat jubileum is er in het Molenmuseum een overzichtstentoonstelling met een selectie van werken uit de periode 1955-2015. De tentoonstelling wordt zaterdag 16 mei om 15.00 uur geopend door cultuurwethouder Dick Emmer van Zaanstad. T/m 16 […]

» Lees meer

Veel vragen na cultuurcluster-debat in Fabriek, vooral over geld

Het duurt nog drie jaar tot de volgende verkiezingen, maar wethouder Dick Emmer herinnerde zijn gehoor in De Fabriek er zaterdagmiddag twee maal aan: “let goed op wie u stemt bij de volgende verkiezingen.” Het was geen holle verkiezingsretoriek op de door ROSA georganiseerde bijeenkomst. Niet in deze maar in de volgende raadsperiode zullen de gevolgen van de bouw van […]

» Lees meer

Cultuur in Zaanstreek in één cluster?

Moet alle cultuur in één gebouw? Krijgen amateurverenigingen nog wel genoeg steun? Is het cultuuronderwijs in de Zaanstreek nog wel op peil? ROSA organiseert op zaterdag 28 maart in filmtheater De Fabriek in Zaandam een gesprek over de toekomst van cultuur in Zaanstad waarin politici, betrokkenen uit het culturele veld en externe deskundigen met elkaar in gesprek gaan over hun […]

» Lees meer

Uitspraak Toermalijn 6 weken uitgesteld

Niet op “uiterlijk 10 maart” maar zes weken later, dus half april, zal de Bestuursrechter in Haarlem uitspraak doen over de Toermalijn-zaak. Hierbij hebben omwonenden bezwaar gemaakt tegen het nieuwe bestemmingsplan. De bestuursrechter zegde toe op 29 januari dat de uitspraak binnen zes weken zou volgen, die termijn is nu met opnieuw zes weken verlengd. Bij de uitspraak bond de […]

» Lees meer

Gemeente Zaanstad: asbest Toermalijn nooit goed onderzocht

Voor het eerst heeft de gemeente Zaanstad alle informatie over onderzoek en verwijdering van asbest bij de basisschool De Toermalijn in Wormerveer openbaar gemaakt. Eerdere informatie was onvolledig en op onderdelen zelfs aantoonbaar onjuist, er is nooit een ‘destructief’ onderzoek uitgevoerd. Het raadsdebat van 12 februari, aangevraagd door de voltallige oppositie, werd mede gehouden naar aanleiding van de vondst van […]

» Lees meer

Agora verantwoordelijk voor Toermalijn-communicatie? Niet echt dus…

In de recente Raadsinformatiebrief over de zich voortslepende Toermalijn-affaire schrijft de gemeente dat Agora verantwoordelijk is voor de gang van zaken rond sloop en bouw van de nieuwe school aan het Krommenieërpad. Ook voor communicatie moet je bij Agora zijn, niet bij de gemeente: “De verantwoordelijkheid voor de communicatie met omwonenden tijdens de bouwwerkzaamheden ligt bij het schoolbestuur.” Maar dat […]

» Lees meer

Gemeente trekt handen af van Toermalijn: Agora verantwoordelijk

De gemeente Zaanstad is niet verantwoordelijk voor sloopwerk, heiwerkzaamheden, rooien van bomen, verwijderen van asbest en nieuwbouw bij De Toermalijn in Wormerveer. De Raadsinformatiebrief is duidelijk: “Het schoolbestuur is integraal verantwoordelijk voor de voorbereiding en realisatie van de bouw. Het schoolbestuur is opdrachtgever voor de aannemer, het sloopbedrijf, de architect en andere bij het project betrokken bedrijven.” De gemeente legt […]

» Lees meer

Fijnstof-explosie tijdens oud en nieuw

De afgelopen jaren is er telkens tijdens oud en nieuw gemeten hoeveel fijnstof er in de lucht terecht is gekomen. In een brief aan de raad van wethouder Dick Emmer staan de gegevens over de laatste 5 jaar. De meting vindt plaats bij het Olieslagerspad (Papenpadsloot, centrum Zaandam). Hieronder de grafiek die de infographics-afdeling van De Orkaan op basis van […]

» Lees meer
1 5 6 7 8 9